jueves, 8 de septiembre de 2011


Declaración do Comité Proletário Internacionalista


O Comité Proletário Internacionalista (CPI) nace coa finalidade de impulsar unha actividade continuada de apoio, solidariedade e información do proceso revolucionário que se desenvolve na Índia. O CPI quere dar a coñecer e xerar simpatia cara dito proceso revolucionário entre os sectores populares e esmagados do Estado Español.
Na Índia, segundo país mais povoado do mundo con mais de 1.100 millóns de habitantes, e unha das grandes economias capitalistas “emergentes”, avanza un proceso revolucionário de obreiros e campesiños dirixido polo Partido Comunista da Índia (Maoista), un partido construído en meio da mais fera loita contra o revisionismo ou falso comunismo desde os anos 60. Trata-se dun proceso revolucionário do que magoas se fan eco tanto os meios de comunicación controlados pola burguesía como os meios de comunicación controlados pola esquerda domesticada e reformista-revisionista.
Este proceso inicio-se en 1967, na localidade de Naxalbari (Bengala Ocidental), cando mis de campesiños pobres sen terra e obreiros armados con lanzas e precários fusiles declararon a guerra ao Vello Estado Índio, á clase terrateniente, á burguesía índia e ao seu amo imperialista. Un novo movimento, hoxe coñecido como naxaliña, nacia rompendo, ao mesmo tempo, co reformismo no seo do movimento comunista índio. A mensaxe foi forte e clara: destruir ao Estado reaccionário pola forza das armas; construir un novo Estado dirixido polo proletariado como único camiño para garantir o fin da estoupación e dominación que sofren as masas esmagadas.
Hoxe a Guerra Popular na Índia é unha esperanza para todos os esmagados e revolucionários do mundo. Podemos dicer que é a esperanza mais importante e transcendental para os proletários e campesiños neste momento. Representa o anceo de millóns de esmagados que buscamos pór fin ao domínio do capitalismo e a sua brutalidade económica, política, militar e cultural.
A importáncia da guerra popular na Índia é imensa. O seu triunfo significaria por unha parte, o liberar a case 1.200 millóns de persoas da miséria que viven a diário; e imprimiria un grande entusiasmo ás aldeas do sul de Asía e de todo o mundo na loita contra o imperialismo e a reacción. O triunfo da revolución en Índia significará un indubitábel impulso para o Movimento Comunista Internacional, que criará as condicións idóneas para que, mediante o traballo da vanguarda proletária internacional en torno ás condicións subxectivas, fundamentalmente un balance en torno á experiencia revolucionária anterior, sentar as bases mais sólidas para o início dunha nova oleada de revolución proletária mundial en todo o planeta.
O PCI (Maoista) se converteu nun auténtico faro vermello para todos os comunistas e revolucionários do mundo. A toma do poder na Índia por parte do PCI (Maoista) suporia un cataclismo para o imperialismo e teria un efeito multiplicador nos chamados paises emergentes, asi como representaria un impulso de unidade en torno a un marxismo  revolucionário no seo do Movimento Comunista Internacional, un marxismo cabal inimigo de toda clase de revisionismo e centrismo que diluan e traven o camiño revolucionário.
APOIAR A GUERRA POPULAR NA ÍNDIA NO QUE SUPÓN DE DENÚNCIA DE TODO TIPO DE OPORTUNISMO E REVISIONISMO

"A loita contra o imperialismo é unha frase valeira e falsa se non vai ligada indisolubelmente á loita contra o oportunismo". LENIN

Desde a perspectiva comunista e revolucionária apoiar á guerra popular na Índia supón apoiar unha loita  revolucionária e antireformista, que asi mesmo traza unha liña entre os que se chaman “comunistas”, “internacionalistas” para trafegar cos escanos parlamentários e aos que seguindo a Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao traballan por estender a Revolución Proletária Mundial.
Hoxe a Guerra Popular na Índia inspira aos esmagados e estoupados de todo o mundo a erguer-se e loitar. Actualmente dita Guerra Popular conquista grandes triunfos, situación que fai tremer aos reaccionários e revisionistas, que ven como as masas desbotan as ilusións burguesas e incorporan-se en forma crecente á loita revolucionária.
A Guerra Popular á vez que destrui o vello poder vai criando un novo poder nas bases de apoio, e está a axudar á aldea a organizar-se e a que se fortaleza. Lanzan campañas de alfabetización e educación mediante o estabelecemento de escolas. Oferecen servizos médicos moi necesários. Crian-se unidades de autodefensa e as forzas fundamentais para combatir e superar os ataques e a brutalidade dos militares.
Hoxe mas que nunca en meio desta crise sen precedintes no sistema capitalista están criadas as condicións para que organizacións comunistas revolucionárias asuman a tarefa de conducir ás masas populares á toma do poder por meio da revolución proletária. Revolución que ao igual que a gloriosa Comuna de Paris sexa fruto do pobo en armas.
nos paises imperialistas temos que ser capaces de criar unha liña revolucionária, tirando pola borda as patrañas revisionistas de "acumulación de forzas espontaneista", "frontes de esquerdas electoralistas" ou os que claudican afirmando "que aqui non se pode facer a revolución".
Hoxe cando os apologistas do imperialismo declaran a caducidade do marxismo e os reformistas-revisionistas corren ao seu siga para pedir o fin das beligerancias e “acordos de paz”, os comunistas índios forxan un novo poder por meio da guerra popular.
Apoiar o proceso revolucionário na Índia significa apoiar un proceso que deslinda e combate con firmeza ao reformismo, ao revisionismo e a toda clase de oportunismo e centrismo.
Apoiar o proceso revolucionário na Índia implica apoiar un proceso que busca a toma do Poder e a Revolución en antitese cos “acordos de paz” e as “negociacións” porque precisamente estes apontan a descabezar as guerras populares e a liquidar as loitas revolucionárias de todo o mundo.
Apoiar a Guerra Popular na Índia como contundente refutación prática aos mentiras dos revisionistas prachandistas de Nepal, que traicionaron a revolución nese país, baixo o pérfido argumento de “ser un imposíbel” debido á correlación de forzas e ao poder “imbatibel” do imperialismo. neste sentido denunciar sen nengun tipo de ambigüidade as teorias capitulacionistas e revisionistas do PCNU(M) de Nepal como pestilente cloaca e exemplo negativo para todos os comunistas e revolucionários do mundo.
A loita dos maoistas na Índia ten un grande significado porque desmente a todos aquilos que negan a posibilidade da Revolución, aos reaccionários que falan da caducidade do marxismo, aos oportunistas e reformistas que rexeitan unha revolución co enderezo do proletariado a través dun Partido Comunista e que buscan experimentos intermédios a través de reformas dentro do sistema capitalista.
Esta loita da aldea índio e o seu Partido reafirma a vixéncia da violencia revolucionária como ferramenta necesária para transformar a sociedade e pon en entredito ao falso pacifismo burgués de “a violencia é má veña de onde veña” que se espalla en América Latina, articulado polo imperialismo a través das suas agencias de cooperación.
Os revolucionários proletários de todo o mundo non poden dar-se o luxo de mostrar a mínima indiferenza aos avances e as dificuldades das nosas camaradas da Índia. Hoxe na Índia desenvolve-se un proceso revolucionário que todos os auténticos comunistas e revolucionários do mundo teñen o deber de apoiar e aprender del. nos diversos idiomas da Índia, "¡Naxalbari Zindabad!" quere dicer "¡Viva Naxalbari!". Pero, para os esmagados da Índia e do resto do mundo, esta consigna tamén quere dicer "¡A rebelión se xustifica!". "As lufadas do vento de Naxalbari arrincaron décadas de hedor revisionista e incitaron á rebelión".
O avance da Revolución na Índia é unha demostración prática de que a revolución é posíbel, de que se se segue unha liña política xusta e se consegue movilizar ás masas é posíbel triunfar. Hoxe mais que nunca é necesário o apoio militante do movimento comunista, do proletariado internacional e das aldeas do mundo a esta Revolución

! Apoiemos a Guerra Popular na Índia, que é unha esperanza para todas as esmagados e pobos do mundo!


Comité Proletário Internacionalista

Formado por:
Comunistas de Castela Bandeira Vermella
Colectivo Odio de Clase
Movimento Anti-Imperialista
Movimento polo Internacionalismo Proletário
Reconstrución Comunista
Individualidades Comunistas

No hay comentarios:

Publicar un comentario