domingo, 19 de noviembre de 2017

Galiza: Libro sobre a Operación "Cacería Verde"


A Asociación Internacionalismo Proletario de Galiza acaba de publicar un libro do Antropólogo Social e coñecido sindicalista Adolfo Naya, titulado: Operación "Cacería Verde": As prácticas sociais xenocidas da estratexia de contrainsurxencia "Corazóns e Mentes". 
Dende o Comité de Apoio a Guerra Popular na India pensamos que é un estudo moi importante, xa que proba que a Operación "Cacería Verde" e as políticas que está a realizar o Goberno da India son un xenocidio, non só contra as comunidades Adivasis e Dalits, senón tamén contra os maoístas.
Nun análise comparativo con xenocidios e coa estratexia de contrainsurxencia denominada "Corazóns e Mentes" a cual foi aplicada en Malaisia, Indonesia, Guatemala, O Salvador ou o Perú, o autor desvela as prácticas xenocidas que esta estratexia de contrainsurxencia empregou no pasado e que está a empregar no presente no caso da India. 
Dende o Comité de Apoio a Guerra Popular na India recomendamos a lectura deste libro non só para coñecer o que está acontecer na India dende unha perspectiva político-militar, senón tamén para coñecer como é esta estratexia de contrainsurxencia e como foi aplicada en moitos lugares do múndo.
Aquí deixamos un par de estractos do libro:


"Á vista das características expostas na presente investigación resulta bastante evidente que os ataques que están tendo lugar na India contra os pobos Adivasis e Dalits –tanto aqueles que resisten pacificamente, como aqueles que pertencen ao movemento armado maoísta-, é un xenocidio. Está claro que “en parte” algúns grupos nacionais da India están sendo eliminados có obxectivo de alterar as relacións sociais dentro da propia nación.

A aniquilación non está sendo espontánea: é unha destrución sistemática destinada á eliminación da “parte rebelde” e a transformar ao resto dos grupos nacionais, redefinindo a súa forma de ser, as súas relacións sociais, o seu destino e o seu futuro. É a aniquilación das que resisten e practican outra maneira de ver as relaciones sociais e económicas. É a guerra de clases aplicada na súa fase superior, o xenocidio."


"Por iso, a única alternativa para a supervivencia dos pobos Adivasis, Dalits e militantes naxalitas que creen noutra sociedade, é un cambio radical da sociedade semifeudal e semicolonial da India; así como o apoio e a solidariedade internacional para deter esta masacre e que poidan avanzar no seu obxectivo de construír unha nova sociedade sen clases, castas, racismo e patriarcado."


viernes, 17 de noviembre de 2017

Galiza/Europa: Nova pregunta da Europarlamentaria Lidia Senra sobre a situación do profesor GN SaibabaDende o Comité Galego de Apoio a Guerra Popular na India temos constancia que a Europarlamentaria Galega Lidia Senra, ven de facer unha nova pregunta a Comisión Europea sobre a grave situación que está a pasar o profesor GN Saibaba, nesta nova pregunta fai complice a Unión Europea da tortura e condicións inhumanas que está a sufrir o profesor na cadea.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-006242+0+DOC+XML+V0//ES&language=es
 "Asunto:  Cadena perpetua del profesor G. N. Saibaba 

Como ustedes saben, según la carta enviada el 29.3.2017 y su posterior respuesta del 15.5.2017 sobre el caso del Dr. G. N. Saibaba, profesor y activista internacional pro derechos humanos, este ha sido condenado a cadena perpetua por el Gobierno indio, acusado de ser un «temible maoísta» junto con otros cinco activistas pro derechos humanos. Desde el 8 de marzo de 2017, el profesor se encuentra en prisión. Su parálisis casi total y una pancreatitis que se le ha diagnosticado agravan las consecuencias de las durísimas condiciones de encarcelamiento a las que está sometido y, junto con la negativa de las autoridades a administrarle las medicinas que necesita, se convierten en una tortura diaria. Cada día que pasa se teme más por su vida, como ha denunciado su esposa ante la NHRC.
1. ¿Considera la Comisión que el Gobierno indio está cumpliendo la condición de respetar los derechos humanos establecida en el Acuerdo de cooperación estratégica entre la UE y la India (SEC(2004)768)?
2. ¿Quiere la Comisión ser cómplice de la tortura y posible asesinato por parte del Gobierno indio del Dr. G. N. Saibaba?"


 From the Galician Committee of Support to People´s  War in  Indian have proof that the Galician  MEP Lidia Senra, see to do a new question to European Commission on record it situation that is happening the professor GN Saibaba, in this new question does complice the European Union of the torture and inhuman conditions in jail.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-006242+0+DOC+XML+V0//EN

As you are aware from the letter sent on 29 March 2017 and your response written on 15 May 2017 on the same subject, Dr G. N. Saibaba, a professor and international human rights activist, has been sentenced to life imprisonment by the Indian government on charges of being a ‘frightful Maoist’ along with five other human rights activists. He has been in jail since 8 March 2017. The extremely difficult conditions to which he is being subjected in prison are exacerbated by his almost full paralysis and recently diagnosed pancreatitis, factors which, combined with the authorities’ refusal to give him the medicine he needs, are turning his life into a daily torture. People fear more for his life with each day that passes, as his wife has revealed to the NHRC.
1. Does the Commission believe that the Indian government is complying with the condition laid down in the Strategic EU-India cooperation agreement (SEC(2004)768) that the country must uphold human rights?
2. Does the Commission want to be complicit in the Indian government’s torture and potential murder of Dr G. N. Saibaba?

sábado, 11 de noviembre de 2017

INDIA: Organizacions populares da cidade de Amalapuram demandan a liberdade inmediata do profesor G.N. Saibaba.

On 10th November, 2017 there is a round table meeting held with all peoples organisations demanding the immediate release of Prof Saibaba at his home town Amalapuram, East Godavari District. Participant organisations are CLC, HRF, CPI, BDMS,PDM,PDSU,CMS, Raitu Cooli Sangham, United Workers Union. Members and activits participated are decided to participate in coming struggles for release of Saibaba.
Sent by Baburao, Amalapuram, Civil Liberties Committee.