martes, 27 de septiembre de 2011

Documento critico do PCmaoísta de Italia

A propósito da Declaración do Comité Internacionalista Proletário do Estado español.

Para o que refere ao novo "Comité Internacionalista Proletário" nado en España, é outra cousa que o Comité Internacional de apoio á GP na Índia. Este ten posicións ideolóxicas, políticas, composición que deben ser examinada e criticada, pero que a nós respecta non hai oposición entre o Comité Internacional de apoio á GP na Índia e outros comités que se poden movilizar no campo do internacionalismo.
A existéncia deste outro Comité, sen embargo, é unha séria cuestión
política e orgánica na actividade en España de apoio á GP en Índia.
Vexamos o que este comité escrebeu na sua Declaración de constituizón.
Unha premisa: se grupos se unen e fan un documento, sobre as suas opinións,
acerca de a situación xeral de MCI e da Índia, iso é lexítimo e non
hai nengunha objeción. Pero se iso se centra  no apoio a GP en
a Índia e PCI (maoista), colle sinalar que está asinado por organizacións non mlm,
como Reconstrución Comunista e os Comunistas de Castela 'Bandeira Vermella', e
por unha organización como o MAI que considera maoismo superado, asimismo se
lles dá igual dignidade a organizacións comunistas e "individualidades
comunistas". Isto fai o comité moi confuso e ecléctico. Non se pode
erguer a bandeira revolucionária do apoio á GP na Índia e ao PCI(maoista)
desta maneira. Non se pode utilizar o PCI(maoista) e a GP en Índia para expor
a sua próprias opinións como as posicións do PCI(maoista) e do GP.
Este comité escrebe, na sua Declaración á sua imaxinación e desexos achega a
GP na Índia e o PCI (maoista) pero non representa esta, nas suas posicións reais e
concretas.
É inxusta dicer que un comité que ten como fins:" impulsar unha actividade
de continuidade, de apoio... do proceso revolucionário na Índia ", e
entón non tomar en conta as posicións reais e o contexto político actual
no que se desenvolve este apoio, segundo as posicións e as avaliacións
do mesmo PCI (maoista).
O obxectivo da revolución índia como afirmado polo PCI (maoista) é a
Revolución de Nova Democrácia na Índia en marcha cara o socialismo. É
significativo que este obxectivo do PCI (maoista) nunca sexa mencionado no texto
do documento.
Que a importáncia de GP na Índia hoxe sexa imensa, e que a influéncia en
o mundo do seu avance sexa importante para mudar o equilibrio de poder e
desenvolver a tendéncia á revolución é certo, pero dicer que "o
triunfo da revolución na Índia vai criar as condicións adecuadas a
que o traballo da vanguarda proletária internacional en torno ás
condicións subxectivas crie unha base mais sólida para iniciar a revolución
proletária mundial en todo país" é subxectivismo e cobre, detrás da
exaltación revolución índia, a posición oportunista e de expectativa
respecto ás tarefas da vanguarda proletária en todos os paises.
Tamén hai que sinalar que a PCI (M) nunca apoiou esta posición na
revolución índia. polo tanto, esa é a posición dos asinantes desa
Declaración, non reflecte a posición ideolóxica e política do PCI (maoista).
É verdade que o PCI(maoista) e a GP representan, agora, un ponto de referéncia
para os maoistas, o revolucionários e o proletariado do mundo, pero para
falar do PCI(M) como "un verdadeiro faro no mundo" é unha desas
apologías que queren demostrar que os que lles escreben non poden ser mais vermellos.
en vez de representar o papel real que xoga no mundo o PCI(M) en afirmar o maoismo como unha aplicación á realidade concreta e tradución desta na GP, e en afirmar a GP como via vitoriosa para as aldeas, espécialmente nos paises esmagados polo imperialismo.
Afirmar que "o apoio á GP en Índia subpón a denúncia cada tipo de
oportunismo e revisionismo", é dicer unha verdade pero convertendo-a nun
absurdo. É claro que os que non apoian a GP na Índia teñen unha
posición oportunista e centrista entre o imperialismo e a revolución, pero
de nengunha maneira, nen siquieira o PCI (maoista) nunca há afirmado que este apoio
subpón unha delimitación non somente en relazón á GP, se non tamén sobre
todas as cuestións da revolución proletária, onte, hoxe e mañá.
Se fose como din os autores deste texto, o campo do apoio á
revolución índia e ao PCI(M) deberia ser limitado aos partidos e
organizacións MLM que comparten totalmente as posicións do PCI(M).
Pero os autores da Declaración non aplican nen siquieira a si mesmos este
criterio, xa que entre os asinantes hai organizacións que non son maoistas,
organizacións que consideran o maoismo pasado e " indivíduos comunistas"
xenéricos.
na Declaración a descrición do estado da GP na Índia e do
PCI(M) non cadra co que o PCI(M) e a GP na Índia din de si
mesmos. A etapa actual da GP está sintetizada pola frase contida en
a Declaración de 1 de maio, que retomemos  do a posición de
os parceiros de índia; "a GP enfrenta éxitosamente os ataques sen
precedintes do inimigo e é capaz de se expandir e avanzar", que é
diferente que falar, como fai o documento do CIP, de "grandes triunfos".
Este linguaxe exaxerado, autocomplaciente, é alleo ao costume, ao método e
á liña de PCI(M), que mesmo en isto, é un partido MLM sério.
É claro que o GP na Índia no seu desenvolvimento, na loita contra o vello
poder está a tratar de construir os órgaos do novo poder, pero se lemos
aun superfícialmente os documentos do PCI(M) vemos o conteúdo real de
este poder, e tamén en que formas se produce - por exemplo, estas son
certamente diferentes das realizadas no Perú e Nepal nos 10 anos
de GP.
Outros parágrafos da Declaración do CIP definen as posicións dos seus
subscritores sobre diversos temas da loita de clases, pero tratar de dar
 fundamento a estas posicións usando as posicións do PCI(M), é un
artificio totalmente instrumental, típico do os grupos e organizacións
que non poden demostrar a sua posicións coa sua teoria e prática
revolucionária, tratan de lles dar un "ton", atribuindo-as ao PCI(M).
Para dar un exemplo de isto é suficiente ver o problema dos acordos de
paz, do as negociacións.
É certo que o PCI(M) crítica a liña e o prático dos acordos e
negociacións de paz aplicada por ao PCN-OU(m), pero non sobre a basee de
declaracións de princípios ou imperativos absolutos. Por exemplo PCI(M)
tamén apresentou planos de acordos e negociacións co Goberno de
a Índia, que até agora lles rexeitou e respondeu a eles coa
'Operación Green Hunt" e os asasinatos selectivos, incluído o asasinato
do camarada Azad.
A forma en que se apresentan estas cousas na Declaración da CIP é o
estilo clásico do extremismo infantil (nengun compromiso, etc.) ao que Lenin
dedicou as palabras de lume e definitivas.Addebitare, quindi, ao PCIm non critica-a puntuale della linea
O PCI(M) asinou a declaración de 1 de maio, o PCI (M) desenvoltou a sua
crítica ao PCN-U(m) sempre co obxectivo de empurrar aos comunistas e
maoistas en Nepal primeiro a mudar, hoxe a derrocar a a liña actual do
enderezo deste partido.
Outros pontos do texto continuan segundo a liña tomada dos "esquerdista", criticados por Lenin, e non do PCI (maoista).
A GP na Índia e o PCI (M) se impuxeron na Índia e no mundo a través da GP, da loita armada revolucionária expresión do xusto princípio da "violencia revolucionária". Sen embargo, o PCI (maoista) e todos os verdadeiros MLM rehúsan unha imaxe enxebremente militarista, que acostuma estar de moda en alguns círculos de apoio internacional, que tende a reducir o enfrentamento co goberno da Índia só a unha confrontación militar.
Isto é amplamente utilizado polo goberno da Índia nas suas campañas de guerra total, asasinatos de masa e genocidio das masas da Índia. O PCI(M), na GP que dirixe, desenvuelve unha ampla gama de actividades sociais e políticas, trata con moita flexibilidade táctica e sensibilidade todos as cuestións das condicións das aldeas da Índia e é para isto que a guerra dirixida pror este partido, gaña moi atenzón e apoio en
a sociedade índia e en moitas partes do mundo. Se a GP na Índia fose a esquemática caricatura que os grupos subscritores desta declaración fan, a actividade e figura, por exemplo, de Arundaty Roy non seria un anelo forte deste avance da GP.
É o PCI (maoista) e a sua liña que leva á existéncia dun comité, como ICAPWI, para contrarrestar a "Operación Green Hunt" e loitar contra a campaña do imperialismo e do goberno de Índia a nível internacional, e asi mesmo á formación dun Comité Internacional de apoio á GP na Índia que ten
o mérito de facer coñecer esta GP en todos os seus xeitos, as opinións do PCI(M) que a dirixe, de traballar para recoller aos comunistas as forzas revolucionárias e anti-imperialistas en apoio desta guerra. Se realizada ben, esta actividade plantea e fortalece o maoismo e a revolución como
tendéncia principal.
Seguramente, o avance da revolución na Índia mostra que as masas
dirixidas por un PC mlm nunha GP aplicada á realidade concreta, pode ser
a arma vitoriosa das aldeas, mais que as loitas das aldeas esmagados en outras partes do mundo que, ainda opendo heroicas resisténcias e loitas armadas, non pode liberar-se do enderezo e programas de forzas que non loitan para unha verdadeira liberación social e política das aldeas esmagados polo imperialismo.
polo tanto, é importante apoiar GP na Índia. Sen embargo, isto pode
converter-se en patrimonio das grandes masas só se non se plantea e fai
propaganda dunha caricatura dogmático-extremista do PCI(M) e da GP.

PCm Italia
setembro 2011

lunes, 19 de septiembre de 2011

India: Deteñen a suposto membro do PCI (maoísta)correovermello-noticias
Nova Dheli, 19.09.11
Fontes policiais do Estado de Uttar Pradesh afirman ter detido a un cuadro do clandestino Partido Comunista da India (maoísta).
Tratariase de Vijay Chandrawanshi, de 42 anos, informa a IANS  que foi detido o domingo na área de Churk nunha operación conxunta da CRPF e a policía do distrito.
A policia afirma que tiña no seu poder unha pistola e munición no momento da detención

India: Enmboscada en Bastar deixa un policia morto.
correovermello_noticias. Nova Dheli, 18.09.11
Según un reporte da axencia IANS un membro da CRPF morreu o domingo nun ataque da guerrilla naxalita na rexion de Bastar.
Un contixente duns 60 membros da forza policial membros do Batallon Nº 16 foron emboscados por efectivos guerrilleiros perto da aldea de Murtanda, no distrito de Bijapur, a 500 km ao sur de Raipur.
Non se facilitan cifras de feridos o de baixas na forza maoísta.
A zona  do distrito de Bijapur con Bastar, Dantewada Narayanpur e Kander conforman un extenso territorio (40.000 Km2) baixo control do clandestino PCI (maoísta) e suas forzas guerrilleiras.
domingo, 18 de septiembre de 2011

Bengala, a man invisibel dos maoístas. Un articulo de S. BhattacharyaA MAN INVISÍBEL DOS MAOISTAS, DE REGRESO EN BENGALA
 Por Snigdhendu Bhattacharya Traducido ao castelan por ÓDIO DE CLASE
 10 de setembro de 2011


De símbolo do terror e da subxugación, os maoistas buscan agora un troco de percepción. Ou é o que semella, alomenos nas suas bastions na rexión de Jangalmahal en Bengala.

Nas zonas dominadas polos maoistas en Midnapore Ocidental, a uns 130-150 quilómetros de Calcuta, zonas que The Hindustan Times visitou recentemente, os rebeldes non só recuperaron o terreno perdido se non que puxeron en funcionamento, ademais, centros de saúde e escolas, construen diques e reparan os camiños e encoros.

Mentres o goberno de Mamata Banerjee tenta entablar o diálogo, os rebeldes se concentran no desenvolvimento.

Tres organizacións –Santrash Durnity OU Samrajyobadi Agrason Birodhi Ganatantrik Mancha (SDSABGM), o Comité Nari Izzat Bachao (NIBC) e Chhatra Samaj (SC)- están á vanguarda das labores de desenvolvimento que os maoistas están a levar a cabo nestas áreas.

O goberno recoñece  o desenvolvimento. “Eles (os rebeldes) non nos impediron ainda levar a cabo proyectos de desenvolvimento. Pero en alguns ámbitos atopamos que as xentes se negan a traballar nos nosos proyectos unha vez que traballaron nas denominadas iniciativas populares”, dixo Sukumar Hansda, ministro de desenvolvimento da rexión ocidental.

“Sen a mais mínima presenza da administración civil, nos vemos obrigados a tomar nós as rédeas”, dixo o presidente do NIBC, Jyotsna Mahato, a The Hindustan Times na rexión de Aguimoni, dependinte do posto de policia de Jhargram.

O SDSABGM e o NIBC administran non menos de 20 centros de saúde en Lalgarh, Jhargram, Gopiballavpur, Nayagram, Salboni, Belpahari e Binpur, todos eles bastions maoistas.

Os médicos cirurxáns visitan os centros de saúde los para alomenos unha vez por semana.

A cuota é de só 5 rupias. E para aquilos que nen siquieira poden permitir-se o luxo deste prezo, a atenzón é gratuita.

O SC se ocupa de  25 centros educativos para nenos nos que xovens locais educados aprenden gratuitamente.

Fai un ano, a “iniciativa popular” –Veri-Bandh- construiu un muro de conteción sobre o rio Kansabati en Bandorboni. As traballadores voluntárias das aldeas viciños construiron o tramo de 1,5 Km en só 23 dias.

“Canto mais pretenda a administración bloquear estas iniciativas, tanto mais fácil resultará mostrar a sua verdadeira natureza á o pobo”, dixo un aldeano de Kurashole, na rexión do posto de policia de Jhargram, que se despede de nós con un “Lal Salaam” (a forma en que os rebeldes saudan [“saúdos vermellos”]).

Só o tempo dirá se as novas instalacións son magoas un troco de cara dos rebeldes para evitar que se lles detecte, ou se son o sinal dun transformazón real.

Tomado de : http://csrinde.wordpress.com/2011/09/13/inde-lles-maoistes-progressent-construisent-deas-hopitaux/


Tomado de; Publicado por Martin Aceiro - Vale do Cauca, Colombia para Polemica Internacional Marxista-Leninista-Maoista.

jueves, 8 de septiembre de 2011


Declaración do Comité Proletário Internacionalista


O Comité Proletário Internacionalista (CPI) nace coa finalidade de impulsar unha actividade continuada de apoio, solidariedade e información do proceso revolucionário que se desenvolve na Índia. O CPI quere dar a coñecer e xerar simpatia cara dito proceso revolucionário entre os sectores populares e esmagados do Estado Español.
Na Índia, segundo país mais povoado do mundo con mais de 1.100 millóns de habitantes, e unha das grandes economias capitalistas “emergentes”, avanza un proceso revolucionário de obreiros e campesiños dirixido polo Partido Comunista da Índia (Maoista), un partido construído en meio da mais fera loita contra o revisionismo ou falso comunismo desde os anos 60. Trata-se dun proceso revolucionário do que magoas se fan eco tanto os meios de comunicación controlados pola burguesía como os meios de comunicación controlados pola esquerda domesticada e reformista-revisionista.
Este proceso inicio-se en 1967, na localidade de Naxalbari (Bengala Ocidental), cando mis de campesiños pobres sen terra e obreiros armados con lanzas e precários fusiles declararon a guerra ao Vello Estado Índio, á clase terrateniente, á burguesía índia e ao seu amo imperialista. Un novo movimento, hoxe coñecido como naxaliña, nacia rompendo, ao mesmo tempo, co reformismo no seo do movimento comunista índio. A mensaxe foi forte e clara: destruir ao Estado reaccionário pola forza das armas; construir un novo Estado dirixido polo proletariado como único camiño para garantir o fin da estoupación e dominación que sofren as masas esmagadas.
Hoxe a Guerra Popular na Índia é unha esperanza para todos os esmagados e revolucionários do mundo. Podemos dicer que é a esperanza mais importante e transcendental para os proletários e campesiños neste momento. Representa o anceo de millóns de esmagados que buscamos pór fin ao domínio do capitalismo e a sua brutalidade económica, política, militar e cultural.
A importáncia da guerra popular na Índia é imensa. O seu triunfo significaria por unha parte, o liberar a case 1.200 millóns de persoas da miséria que viven a diário; e imprimiria un grande entusiasmo ás aldeas do sul de Asía e de todo o mundo na loita contra o imperialismo e a reacción. O triunfo da revolución en Índia significará un indubitábel impulso para o Movimento Comunista Internacional, que criará as condicións idóneas para que, mediante o traballo da vanguarda proletária internacional en torno ás condicións subxectivas, fundamentalmente un balance en torno á experiencia revolucionária anterior, sentar as bases mais sólidas para o início dunha nova oleada de revolución proletária mundial en todo o planeta.
O PCI (Maoista) se converteu nun auténtico faro vermello para todos os comunistas e revolucionários do mundo. A toma do poder na Índia por parte do PCI (Maoista) suporia un cataclismo para o imperialismo e teria un efeito multiplicador nos chamados paises emergentes, asi como representaria un impulso de unidade en torno a un marxismo  revolucionário no seo do Movimento Comunista Internacional, un marxismo cabal inimigo de toda clase de revisionismo e centrismo que diluan e traven o camiño revolucionário.
APOIAR A GUERRA POPULAR NA ÍNDIA NO QUE SUPÓN DE DENÚNCIA DE TODO TIPO DE OPORTUNISMO E REVISIONISMO

"A loita contra o imperialismo é unha frase valeira e falsa se non vai ligada indisolubelmente á loita contra o oportunismo". LENIN

Desde a perspectiva comunista e revolucionária apoiar á guerra popular na Índia supón apoiar unha loita  revolucionária e antireformista, que asi mesmo traza unha liña entre os que se chaman “comunistas”, “internacionalistas” para trafegar cos escanos parlamentários e aos que seguindo a Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao traballan por estender a Revolución Proletária Mundial.
Hoxe a Guerra Popular na Índia inspira aos esmagados e estoupados de todo o mundo a erguer-se e loitar. Actualmente dita Guerra Popular conquista grandes triunfos, situación que fai tremer aos reaccionários e revisionistas, que ven como as masas desbotan as ilusións burguesas e incorporan-se en forma crecente á loita revolucionária.
A Guerra Popular á vez que destrui o vello poder vai criando un novo poder nas bases de apoio, e está a axudar á aldea a organizar-se e a que se fortaleza. Lanzan campañas de alfabetización e educación mediante o estabelecemento de escolas. Oferecen servizos médicos moi necesários. Crian-se unidades de autodefensa e as forzas fundamentais para combatir e superar os ataques e a brutalidade dos militares.
Hoxe mas que nunca en meio desta crise sen precedintes no sistema capitalista están criadas as condicións para que organizacións comunistas revolucionárias asuman a tarefa de conducir ás masas populares á toma do poder por meio da revolución proletária. Revolución que ao igual que a gloriosa Comuna de Paris sexa fruto do pobo en armas.
nos paises imperialistas temos que ser capaces de criar unha liña revolucionária, tirando pola borda as patrañas revisionistas de "acumulación de forzas espontaneista", "frontes de esquerdas electoralistas" ou os que claudican afirmando "que aqui non se pode facer a revolución".
Hoxe cando os apologistas do imperialismo declaran a caducidade do marxismo e os reformistas-revisionistas corren ao seu siga para pedir o fin das beligerancias e “acordos de paz”, os comunistas índios forxan un novo poder por meio da guerra popular.
Apoiar o proceso revolucionário na Índia significa apoiar un proceso que deslinda e combate con firmeza ao reformismo, ao revisionismo e a toda clase de oportunismo e centrismo.
Apoiar o proceso revolucionário na Índia implica apoiar un proceso que busca a toma do Poder e a Revolución en antitese cos “acordos de paz” e as “negociacións” porque precisamente estes apontan a descabezar as guerras populares e a liquidar as loitas revolucionárias de todo o mundo.
Apoiar a Guerra Popular na Índia como contundente refutación prática aos mentiras dos revisionistas prachandistas de Nepal, que traicionaron a revolución nese país, baixo o pérfido argumento de “ser un imposíbel” debido á correlación de forzas e ao poder “imbatibel” do imperialismo. neste sentido denunciar sen nengun tipo de ambigüidade as teorias capitulacionistas e revisionistas do PCNU(M) de Nepal como pestilente cloaca e exemplo negativo para todos os comunistas e revolucionários do mundo.
A loita dos maoistas na Índia ten un grande significado porque desmente a todos aquilos que negan a posibilidade da Revolución, aos reaccionários que falan da caducidade do marxismo, aos oportunistas e reformistas que rexeitan unha revolución co enderezo do proletariado a través dun Partido Comunista e que buscan experimentos intermédios a través de reformas dentro do sistema capitalista.
Esta loita da aldea índio e o seu Partido reafirma a vixéncia da violencia revolucionária como ferramenta necesária para transformar a sociedade e pon en entredito ao falso pacifismo burgués de “a violencia é má veña de onde veña” que se espalla en América Latina, articulado polo imperialismo a través das suas agencias de cooperación.
Os revolucionários proletários de todo o mundo non poden dar-se o luxo de mostrar a mínima indiferenza aos avances e as dificuldades das nosas camaradas da Índia. Hoxe na Índia desenvolve-se un proceso revolucionário que todos os auténticos comunistas e revolucionários do mundo teñen o deber de apoiar e aprender del. nos diversos idiomas da Índia, "¡Naxalbari Zindabad!" quere dicer "¡Viva Naxalbari!". Pero, para os esmagados da Índia e do resto do mundo, esta consigna tamén quere dicer "¡A rebelión se xustifica!". "As lufadas do vento de Naxalbari arrincaron décadas de hedor revisionista e incitaron á rebelión".
O avance da Revolución na Índia é unha demostración prática de que a revolución é posíbel, de que se se segue unha liña política xusta e se consegue movilizar ás masas é posíbel triunfar. Hoxe mais que nunca é necesário o apoio militante do movimento comunista, do proletariado internacional e das aldeas do mundo a esta Revolución

! Apoiemos a Guerra Popular na Índia, que é unha esperanza para todas as esmagados e pobos do mundo!


Comité Proletário Internacionalista

Formado por:
Comunistas de Castela Bandeira Vermella
Colectivo Odio de Clase
Movimento Anti-Imperialista
Movimento polo Internacionalismo Proletário
Reconstrución Comunista
Individualidades Comunistas

lunes, 5 de septiembre de 2011

India: Orissa executan a membro do partido Bharatiya Janatacorreovermello-noticias.
Nova Dheli, 4.9.11
A axencia IANS reporta dun atentado mortal contra un dirixente do reaccionario Bharatiya Janata Party (BJP) no distrito de Malkangari, Orissa.
Según fontes policiais un comando da guerrilla maoísta desembarcou na veira dun embalse e disparou contra o membro do BJP, cuio corpo sin vida foi recollido, perto da orilla do embalse, por efectivos policiais.